Câu hỏi:

06/05/2022 6,932

Sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược để lại bài học gì cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Bài học kinh nghiệm từ sự thất bại của nhà Hồ:

+ Chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Có đường lối đúng đắn, phù hợp với thực tiễn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Bài làm trên chỉ mang tính tham khảo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu tác động của cải cách do Hồ Quý Ly thực hiện đối với xã hội thời nhà Hồ.

Xem đáp án » 11/07/2024 22,334

Câu 2:

Cho biết suy nghĩ của em về việc lập nên nhà Hồ của Hồ Quý Ly.

Xem đáp án » 11/07/2024 1,021

Câu 3:

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 18.2, hãy: Mô tả những nét chính của cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ.

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 18.2, hãy: Mô tả những nét chính của cuộc kháng chiến chống (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 816

Câu 4:

Giải thích nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến.

Xem đáp án » 11/07/2024 806

Câu 5:

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát bảng 18, hình 18.3 hãy: Giới thiệu nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly.

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát bảng 18, hình 18.3 hãy: Giới thiệu nội dung chủ yếu trong cải cách (ảnh 1)

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát bảng 18, hình 18.3 hãy: Giới thiệu nội dung chủ yếu trong cải cách (ảnh 2)

Xem đáp án » 06/05/2022 731

Câu 6:

Thành nhà Hồ (còn được gọi là Thành Tây Đô) ở Thanh Hóa được xây dựng năm 1397 là tòa thành kiên cố, quy mô lớn với kiến trúc bằng đá độc đáo. Năm 2011, công trình này đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Thành nhà Hồ gắn liền với lịch sử của nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

Vậy nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào? Nhà Hồ đã thực hiện những chính sách gì để xây dựng và bảo vệ đất nước? Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ nhanh chóng bị thất bại.

Xem đáp án » 06/05/2022 572

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900