Câu hỏi:

06/05/2022 729

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát bảng 18, hình 18.3 hãy: Giới thiệu nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly.

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát bảng 18, hình 18.3 hãy: Giới thiệu nội dung chủ yếu trong cải cách (ảnh 1)

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát bảng 18, hình 18.3 hãy: Giới thiệu nội dung chủ yếu trong cải cách (ảnh 2)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly

-Về chính trị:

+ Cải tổ bộ máy chính quyền.

+ Đổi tên các đơn vị hành chính.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát quan lại.

+ Hạn chế quyền lực của quý tộc nhà Trần, chiêu dụ những người ngoài họ Trần nhưng có học vấn, tài năng.

- Về kinh tế :

+ Phát hành tiền giấy thay cho tiền đồng.

+ Ban hành chính sách hạn điền (hạn chế sở hữu ruộng đất quy mô lớn).

+ Quy định thuế ruộng, thuế đinh; thống nhất các đơn vị đo lường.

 - Về xã hội:

+ Thực hiện chính cách hạn nô (hạn chế sở hữu nô tì).

+ Tăng cường kiểm soát hộ tịch.

+ Những năm đói kém, bắt nhà giàu bán thóc cho dân, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân.

 - Về văn hóa giáo dục:

+ Dịch sách chữ hán chữ nôm.

+ Sửa đổi qui chế thi cử học tập.

+ Đề cao Nho giáo, hạn chế ảnh hưởng của Phật giáo và Đạo giáo.

- Về quốc phòng: chế tạo nhiều loại vũ khí mới (súng thần cơ, thuyền chiến…), phòng thủ nơi hiểm yếu, xây thành kiên cố (thành Tây Đô, thành Đa Bang…).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu tác động của cải cách do Hồ Quý Ly thực hiện đối với xã hội thời nhà Hồ.

Xem đáp án » 11/07/2024 22,303

Câu 2:

Sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược để lại bài học gì cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Xem đáp án » 06/05/2022 6,920

Câu 3:

Cho biết suy nghĩ của em về việc lập nên nhà Hồ của Hồ Quý Ly.

Xem đáp án » 11/07/2024 1,017

Câu 4:

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 18.2, hãy: Mô tả những nét chính của cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ.

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 18.2, hãy: Mô tả những nét chính của cuộc kháng chiến chống (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 815

Câu 5:

Giải thích nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến.

Xem đáp án » 11/07/2024 801

Câu 6:

Thành nhà Hồ (còn được gọi là Thành Tây Đô) ở Thanh Hóa được xây dựng năm 1397 là tòa thành kiên cố, quy mô lớn với kiến trúc bằng đá độc đáo. Năm 2011, công trình này đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Thành nhà Hồ gắn liền với lịch sử của nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

Vậy nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào? Nhà Hồ đã thực hiện những chính sách gì để xây dựng và bảo vệ đất nước? Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ nhanh chóng bị thất bại.

Xem đáp án » 06/05/2022 571

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900