Câu hỏi:

06/05/2022 38

Cho biết suy nghĩ của em về việc lập nên nhà Hồ của Hồ Quý Ly.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Suy nghĩ về việc tành lập nhà Hồ: Sự ra đời của nhà Hồ là tất yếu và phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử vì: triều đại nhà Trần ở cuối thế kỉ XIV đã suy yếu, khủng hoảng; không đủ sức lãnh đạo đất nước

- Suy nghĩ về Hồ Quý Ly:

+ Hồ Quý Ly là một nhà yêu nước có tài năng, có hoài bão, tiến bộ, là một trong những nhà cải cách nổi tiếng trong lịch sử nước Việt Nam thời phong kiến.

+ Tuy nhiên những cải cách của Hồ Quý Ly còn nhiều hạn chế nên đã ảnh hưởng đến khả năng đoàn kết toàn dân của nhà Hồ.

Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Bài làm trên chỉ mang tính tham khảo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành nhà Hồ (còn được gọi là Thành Tây Đô) ở Thanh Hóa được xây dựng năm 1397 là tòa thành kiên cố, quy mô lớn với kiến trúc bằng đá độc đáo. Năm 2011, công trình này đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Thành nhà Hồ gắn liền với lịch sử của nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

Vậy nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào? Nhà Hồ đã thực hiện những chính sách gì để xây dựng và bảo vệ đất nước? Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ nhanh chóng bị thất bại.

Xem đáp án » 06/05/2022 36

Câu 2:

Giải thích nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến.

Xem đáp án » 06/05/2022 35

Câu 3:

Đọc thông tin và quan sát các hình 18.1, 18.2, lược đồ 18.1 hãy:

- Yêu cầu số 1: Trình bày sự thành lập nhà Hồ.

- Yêu cầu số 2: Cho biết Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu và chuyển kinh đô chứng tỏ điều gì?

Đọc thông tin và quan sát các hình 18.1, 18.2, lược đồ 18.1 hãy (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 33

Câu 4:

Nêu tác động của cải cách do Hồ Quý Ly thực hiện đối với xã hội thời nhà Hồ.

Xem đáp án » 06/05/2022 29

Câu 5:

Sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược để lại bài học gì cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Xem đáp án » 06/05/2022 28

Câu 6:

Trình bày khái quát những nét chính về nhà Hồ (1400 – 1407)

Xem đáp án » 06/05/2022 23

Bình luận


Bình luận