Câu hỏi:

06/05/2022 20

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 18.2, hãy: Mô tả những nét chính của cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ.

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 18.2, hãy: Mô tả những nét chính của cuộc kháng chiến chống (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những nét chính của cuộc kháng chiến chống quân Minh nhà Hồ

- Tháng 11/1406, nhà Minh huy động 20 vạn quân tiến vào xâm lược Đại Ngu.

- Quân nhà Hồ lui từ Lạng Sơn về cố thủ thành Đa Bang (Ba Vì, Hà Nội ngày nay).

- Tháng 1/1407, quân Minh lần lượt chiếm thành Đa Bang, Đông Đô. Quân nhà Hồ rút về thành Tây Đô (Thanh Hóa).

- Tháng 4/1407, quân Minh tấn công Tây Đô,  Hồ Quý Ly chạy vào Hà Tĩnh; sau đó bị bắt vào tháng 6/1407.

=> Cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ thất bại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho biết suy nghĩ của em về việc lập nên nhà Hồ của Hồ Quý Ly.

Xem đáp án » 06/05/2022 36

Câu 2:

Giải thích nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến.

Xem đáp án » 06/05/2022 35

Câu 3:

Đọc thông tin và quan sát các hình 18.1, 18.2, lược đồ 18.1 hãy:

- Yêu cầu số 1: Trình bày sự thành lập nhà Hồ.

- Yêu cầu số 2: Cho biết Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu và chuyển kinh đô chứng tỏ điều gì?

Đọc thông tin và quan sát các hình 18.1, 18.2, lược đồ 18.1 hãy (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 31

Câu 4:

Thành nhà Hồ (còn được gọi là Thành Tây Đô) ở Thanh Hóa được xây dựng năm 1397 là tòa thành kiên cố, quy mô lớn với kiến trúc bằng đá độc đáo. Năm 2011, công trình này đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Thành nhà Hồ gắn liền với lịch sử của nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

Vậy nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào? Nhà Hồ đã thực hiện những chính sách gì để xây dựng và bảo vệ đất nước? Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ nhanh chóng bị thất bại.

Xem đáp án » 06/05/2022 30

Câu 5:

Nêu tác động của cải cách do Hồ Quý Ly thực hiện đối với xã hội thời nhà Hồ.

Xem đáp án » 06/05/2022 27

Câu 6:

Sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược để lại bài học gì cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Xem đáp án » 06/05/2022 24

Câu 7:

Trình bày khái quát những nét chính về nhà Hồ (1400 – 1407)

Xem đáp án » 06/05/2022 23

Bình luận


Bình luận