Câu hỏi:

12/05/2022 4,178

Trong Python, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Trong Python, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự sau:

Mở tệp ⟶ Đọc hoặc ghi dữ liệu ⟶ Đóng tệp.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đọc một lần toàn bộ văn bản trong tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 5,752

Câu 2:

Để ghi một xâu văn bản vào tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 5,193

Câu 3:

Để mở tệp bt.txt trên ổ đĩa D để đọc dữ liệu ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,438

Câu 4:

Để mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,673

Câu 5:

Để đọc một lần được một danh sách, mỗi phần tử của danh sách là một dòng trong tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,973

Câu 6:

Để đọc mỗi lần một dòng từ tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,748

Bình luận


Bình luận