Câu hỏi:

12/05/2022 1,254

Cú pháp mở tệp để đọc dữ liệu:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Các đáp án A, B, C viết sai cấu trúc mở tệp để đọc.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đọc một lần toàn bộ văn bản trong tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 5,177

Câu 2:

Để ghi một xâu văn bản vào tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,806

Câu 3:

Trong Python, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,806

Câu 4:

Để mở tệp bt.txt trên ổ đĩa D để đọc dữ liệu ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,810

Câu 5:

Để mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,991

Câu 6:

Để ghi một lần cả một danh sách các xâu văn bản vào tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,224

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK