Câu hỏi:

12/05/2022 5,748

Để đọc một lần toàn bộ văn bản trong tệp ta dùng cú pháp:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Cú pháp: <biến xâu> = <biến tệp>.read()

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để ghi một xâu văn bản vào tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 5,191

Câu 2:

Trong Python, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,174

Câu 3:

Để mở tệp bt.txt trên ổ đĩa D để đọc dữ liệu ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,424

Câu 4:

Để mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,661

Câu 5:

Để đọc một lần được một danh sách, mỗi phần tử của danh sách là một dòng trong tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,973

Câu 6:

Để đọc mỗi lần một dòng từ tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,737

Bình luận


Bình luận