Câu hỏi:

12/05/2022 976

Để đọc một lần được một danh sách, mỗi phần tử của danh sách là một dòng trong tệp ta dùng cú pháp:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Cú pháp: <biến danh sách xâu> = <biến tệp>.readlines()

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đọc một lần toàn bộ văn bản trong tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,995

Câu 2:

Để ghi một xâu văn bản vào tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,642

Câu 3:

Trong Python, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,617

Câu 4:

Để mở tệp bt.txt trên ổ đĩa D để đọc dữ liệu ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,628

Câu 5:

Để mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,867

Câu 6:

Cú pháp mở tệp để đọc dữ liệu:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,114

Câu 7:

Để ghi một lần cả một danh sách các xâu văn bản vào tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,090

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK