Câu hỏi:

12/05/2022 731

Cho đoạn chương trình sau:

def h(a1,b1):

s=a1-b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=h(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên s được gọi là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Vì s được khai báo và sử dụng trong chương trình con.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biến toàn cục là:

Xem đáp án » 12/05/2022 9,256

Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về print()?

Xem đáp án » 12/05/2022 4,682

Câu 3:

Trong câu gọi hàm sin(90), thì giá trị 90 là:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,279

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

def s(a1,b1):

s=a1+b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=s(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên biến a, b được gọi là:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,664

Câu 5:

Cấu trúc của hàm bao gồm:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,463

Câu 6:

Tham số hình thức là:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,127

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chương trình con?

Xem đáp án » 12/05/2022 1,833

Bình luận


Bình luận