Câu hỏi:

12/05/2022 251

Để hỗ trợ việc tạo ra các lựa chọn ngẫu nhiên ta dùng cấu trúc:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Cấu trúc khai báo thư viện: import .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khai báo thư viện toán học ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 814

Câu 2:

Để sử dụng hàm sqrt(x) ta phải sử dụng thư viện:

Xem đáp án » 12/05/2022 505

Câu 3:

Module hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu là:

Xem đáp án » 12/05/2022 325

Câu 4:

Modele cung cấp các lớp dành cho việc xử lý ngày tháng và thời gian:

Xem đáp án » 12/05/2022 175

Câu 5:

Để sử dụng module glob ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 165

Câu 6:

Module dùng cho việc truy cập internet và xử lý các giao thức internet là:

Xem đáp án » 12/05/2022 149

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK