Câu hỏi:

12/05/2022 29

Modele cung cấp các lớp dành cho việc xử lý ngày tháng và thời gian:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Thư viện math: Toán học.

Thư viện ramdom: Tạo số ngẫu nhiên.

Thư viện zlib: Hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khai báo thư viện toán học ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 47

Câu 2:

Module hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu là:

Xem đáp án » 12/05/2022 33

Câu 3:

Để sử dụng module glob ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 28

Câu 4:

Module dùng cho việc truy cập internet và xử lý các giao thức internet là:

Xem đáp án » 12/05/2022 24

Câu 5:

Để khai báo module urllib2 ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 22

Câu 6:

Để hỗ trợ việc tạo ra các lựa chọn ngẫu nhiên ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 21

Bình luận


Bình luận