Câu hỏi:

12/05/2022 325

Modele cung cấp các lớp dành cho việc xử lý ngày tháng và thời gian:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Thư viện math: Toán học.

Thư viện ramdom: Tạo số ngẫu nhiên.

Thư viện zlib: Hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khai báo thư viện toán học ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,539

Câu 2:

Để sử dụng hàm sqrt(x) ta phải sử dụng thư viện:

Xem đáp án » 12/05/2022 863

Câu 3:

Module hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu là:

Xem đáp án » 12/05/2022 746

Câu 4:

Module hỗ trợ việc tạo danh sách các tập tin từ việc tìm kiếm thư mục dùng ký tự thay thế (wildcard):

Xem đáp án » 12/05/2022 670

Câu 5:

Module dùng cho việc truy cập internet và xử lý các giao thức internet là:

Xem đáp án » 12/05/2022 564

Câu 6:

Module cung cấp hàng loạt các hàm dùng cho việc giao tiếp với hệ điều hành:

Xem đáp án » 12/05/2022 471

Câu 7:

Để hỗ trợ việc tạo ra các lựa chọn ngẫu nhiên ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 414

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK