Câu hỏi:

12/05/2022 32

Để sử dụng module glob ta dùng cấu trúc:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Cấu trúc khai báo thư viện: import .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khai báo thư viện toán học ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 48

Câu 2:

Module hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu là:

Xem đáp án » 12/05/2022 35

Câu 3:

Modele cung cấp các lớp dành cho việc xử lý ngày tháng và thời gian:

Xem đáp án » 12/05/2022 31

Câu 4:

Module dùng cho việc truy cập internet và xử lý các giao thức internet là:

Xem đáp án » 12/05/2022 27

Câu 5:

Module cung cấp hàng loạt các hàm dùng cho việc giao tiếp với hệ điều hành:

Xem đáp án » 12/05/2022 25

Câu 6:

Để hỗ trợ việc tạo ra các lựa chọn ngẫu nhiên ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 23

Bình luận


Bình luận