Câu hỏi:

13/05/2022 22

Hãy viết lệnh để tính giá trị của các biểu thức sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp của Python:

a) 10 + 13            

b) 20 – 7              

c) 3 × 10 – 16       

d) 12/5 + 13/6

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Mở Cmd trong máy tính

Hãy viết lệnh để tính giá trị của các biểu thức sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp  (ảnh 1)
- Gõ python sau dấu nhắc
Hãy viết lệnh để tính giá trị của các biểu thức sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp  (ảnh 2)
- Gõ lần lượt từng phép tính thu được kết quả
Hãy viết lệnh để tính giá trị của các biểu thức sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp  (ảnh 3)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em, viết chương trình bằng loại ngôn ngữ lập trình nào dễ nhất?

A. Ngôn ngữ máy          

B. Hợp ngữ          

C. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

Xem đáp án » 13/05/2022 33

Câu 2:

Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào?

Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào? (ảnh 1)

 

Xem đáp án » 13/05/2022 28

Câu 3:

Ngoài cách viết xâu kí tự giữa cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép còn có thể viết giữa cặp ba dấu nháy kép. Nếu một xâu được viết giữa cặp ba dấu nháy kép thì chúng ta có thể dùng phím Enter để xuống dòng ở giữa xâu. Hãy thực hiện lệnh sau và quan sát kết quả:

Ngoài cách viết xâu kí tự giữa cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép còn có thể viết giữa (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 26

Câu 4:

Viết chương trình Python in ra màn hình bảng nhân trong phạm vi 10.

Xem đáp án » 13/05/2022 24

Câu 5:

Các lệnh sau có lỗi không? Vì sao?

Các lệnh sau có lỗi không? Vì sao? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 6:

Dấu nhắc chính là con trỏ soạn thảo chương trình Python. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Câu 7:

Việc thực hiện câu lệnh ở chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo có điểm gì giống và khác nhau?

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Bình luận


Bình luận