Câu hỏi:

19/05/2022 44

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A.

y=x3+3x23x+1.

y'=3x2+6x3

y'=0x=1. Vậy y'0 với x. Suy ra hàm số y=x3+3x23x+1 nghịch biến trên 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho cấp số cộng un, biết u9=17,  d=2. Giá trị của u10 bằng

Xem đáp án » 19/05/2022 176

Câu 2:

Chọn ngẫu nhiên một số trong 20 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được số chia hết cho 3 bằng

Xem đáp án » 19/05/2022 127

Câu 3:

Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với A3;2;5,B2;1;3và C(5; 1; 1). Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là

Xem đáp án » 21/05/2022 103

Câu 4:

Xét các số phức z, w thỏa mãn z=2,  iw2+5i=1.Giá trị nhỏ nhất của z2wz4 bằng

Xem đáp án » 23/05/2022 66

Câu 5:

Với x là số thực dương tùy ý , xx5 bằng

Xem đáp án » 21/05/2022 65

Câu 6:

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng P:x2y+3z4=0 Q:3x+2y5z4=0. Giao tuyến của (P) và (Q) có phương trình tham số là

Xem đáp án » 23/05/2022 60

Bình luận


Bình luận