Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 13)

  • 2597 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho (ảnh 1)

Hàm số đã cho có giá trị cực đại bằng

Xem đáp án

Chọn D.

y' đổi dấu từ + sang - khi đi qua điểm x = 0 nên hàm số đạt cực đại tại x = 0. Khi đó giá trị cực đại của hàm số y(0) = 4.


Câu 2:

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên ?

Xem đáp án

Chọn A.

y=x3+3x23x+1.

y'=3x2+6x3

y'=0x=1. Vậy y'0 với x. Suy ra hàm số y=x3+3x23x+1 nghịch biến trên 


Câu 3:

Chọn ngẫu nhiên một số trong 20 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được số chia hết cho 3 bằng

Xem đáp án

Chọn D.

Số phần tử của không gian mẫu là nΩ=C201=20.

Gọi A là biến cố số được chọn chia hết cho 3, khi đó A=3;6;9;12;15;18. Vậy n(A) = 6.

Khi đó xác suất của biến cố A 

                                   PA=nAnΩ=620=310.

Câu 4:

Cho cấp số cộng un, biết u9=17,  d=2. Giá trị của u10 bằng

Xem đáp án

Chọn C.

u10=u9+d=17+2=19.


Câu 5:

Một hình trụ có bán kính đáy bằng a, thiết diện qua trục là một hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng

Xem đáp án

Chọn A.

Vì thiết diện qua trục là một hình vuông nên r=a;l=h=2aSxq=2πrh=4πa2.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận