Câu hỏi:

19/05/2022 26

Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số fx=2x1  thỏa mãn F1=43.  Tìm F(x)  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Ta có I=Fx=2x1dx. 

Đặt t=2x1I=tdt2+12=t.tdt=t33+CFx=132x13+C. 

 F1=4313+C=43C=1Fx=132x12+1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Cạnh SA=a2  và vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) bằng

Xem đáp án » 19/05/2022 74

Câu 2:

Cho hàm số f(x). Hàm số y = f '(x) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
Cho hàm số f(x) Hàm số y= f'(x) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 63

Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng P:x+2y2z+3=0  và ba điểm A4;4;4,B4;2;6,C3;5;7.  Mặt cầu (S) tiếp xúc với (P), đi qua điểm C và có tâm nằm trên đường thẳng AB. Tâm I của mặt cầu (S) có tọa độ là

Xem đáp án » 19/05/2022 43

Câu 4:

Số phức liên hợp của số phức 1- 4i 

Xem đáp án » 19/05/2022 35

Câu 5:

Cho phương trình 4xm.2x+1+2m=0  (m là tham số thực) có hai nghiệm thực phân biệt x1,x2  thỏa mãn x1+x2=4.  Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 19/05/2022 34

Câu 6:

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 30

Câu 7:

Cho hàm số f(x) thỏa mãn f(0) = 1 f'x=2sin2x3,x.  Tích phân 0π4fxdx  bằng

Xem đáp án » 19/05/2022 29

Bình luận


Bình luận