Câu hỏi:

19/05/2022 21

Cho số phức z thỏa mãn z+4z¯=7+iz7.  Môđun của z bằng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giả sử z=a+bia,b 

Ta có z+4z¯=7+iz7a+bi+4abi=7+ia+bi7

a+bi+4a4bi=7+aib7i5a3bi=7b+a7i

5a=7b3b=a7a=1b=2z=a2+b2=5.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Cạnh SA=a2  và vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) bằng

Xem đáp án » 19/05/2022 83

Câu 2:

Cho hàm số f(x). Hàm số y = f '(x) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
Cho hàm số f(x) Hàm số y= f'(x) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 66

Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng P:x+2y2z+3=0  và ba điểm A4;4;4,B4;2;6,C3;5;7.  Mặt cầu (S) tiếp xúc với (P), đi qua điểm C và có tâm nằm trên đường thẳng AB. Tâm I của mặt cầu (S) có tọa độ là

Xem đáp án » 19/05/2022 46

Câu 4:

Số phức liên hợp của số phức 1- 4i 

Xem đáp án » 19/05/2022 37

Câu 5:

Cho phương trình 4xm.2x+1+2m=0  (m là tham số thực) có hai nghiệm thực phân biệt x1,x2  thỏa mãn x1+x2=4.  Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 19/05/2022 36

Câu 6:

Cho hàm số f(x) thỏa mãn f(0) = 1 f'x=2sin2x3,x.  Tích phân 0π4fxdx  bằng

Xem đáp án » 19/05/2022 34

Câu 7:

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 30

Bình luận


Bình luận