Câu hỏi:

19/05/2022 14

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:
Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: Tổng số tiệm cận (ảnh 1)

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

ĐTHS có tiệm cận đứng x=2. 

Từ limxy=2TCN:y=2limx+y=2TCN:y=2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Cạnh SA=a2  và vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) bằng

Xem đáp án » 19/05/2022 97

Câu 2:

Cho hàm số f(x). Hàm số y = f '(x) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
Cho hàm số f(x) Hàm số y= f'(x) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 69

Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng P:x+2y2z+3=0  và ba điểm A4;4;4,B4;2;6,C3;5;7.  Mặt cầu (S) tiếp xúc với (P), đi qua điểm C và có tâm nằm trên đường thẳng AB. Tâm I của mặt cầu (S) có tọa độ là

Xem đáp án » 19/05/2022 56

Câu 4:

Cho phương trình 4xm.2x+1+2m=0  (m là tham số thực) có hai nghiệm thực phân biệt x1,x2  thỏa mãn x1+x2=4.  Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 19/05/2022 41

Câu 5:

Số phức liên hợp của số phức 1- 4i 

Xem đáp án » 19/05/2022 40

Câu 6:

Cho hàm số f(x) thỏa mãn f(0) = 1 f'x=2sin2x3,x.  Tích phân 0π4fxdx  bằng

Xem đáp án » 19/05/2022 36

Câu 7:

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 31

Bình luận


Bình luận