Câu hỏi:

19/05/2022 37

Giá trị cực tiểu yCT  của hàm số y=x3+3x2016  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, phương trình đường thẳng đi qua điểm E1;0;2,  có vectơ chỉ phương u=3;1;7  

Xem đáp án » 19/05/2022 60

Câu 2:

Với kn là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn kn,  mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/05/2022 51

Câu 3:

Nghiệm phương trình log4x1=3  

Xem đáp án » 19/05/2022 40

Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm tại x0. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/05/2022 37

Câu 5:

Trong không gian Oxyz, mặt phẳng tọa độ (Oyz) có phương trình là

Xem đáp án » 19/05/2022 36

Câu 6:

Cho số phức z=2+i.  Điểm nào dưới đây biểu diễn số phức w=1iz?
Cho số phức z=2+is Điểm nào dưới đây biểu diễn số phức     (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 36

Bình luận


Bình luận