25 đề thi thử Toán THPT Quốc gia có lời giải chi tiết (Đề 20)

  • 1441 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Cho Fx  là nguyên hàm của hàm số fx  trên a;b.   Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm tại x0. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận