25 đề thi thử Toán THPT Quốc gia có lời giải chi tiết (Đề 23)

  • 1460 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Hàm số y=log73x+1  có tập xác định là:

Xem đáp án

Đáp án A

Hàm số xác định khi 3x+1>0x>13 . Tập xác định: D=13;+ .


Câu 3:

Cho hàm số y=fx  có bảng biến thiên như sau:

Cho hàm số y=f(x)  có bảng biến thiên như sau:   (ảnh 1)

Số điểm cực đại của hàm số đã cho bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

Hàm số đạt cực đại tại các điểm x=±2 .

Vậy số điểm cực đại của hàm số đã cho bằng 2.


Câu 4:

Cho F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên [0;1]  , biết F1=2  11x+1Fxdx=1 . Giá trị tích phân S=11x+12fxdx  là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: S=11x+12fxdx=11x+12dFx=Fxx+1211211x+1Fxdx=6

Câu 5:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:
Cho hàm số y=f(x)  có bảng biến thiên như sau:   (ảnh 1)

Đồ thị hàm số y=1f2020x2  có bao nhiêu tiệm cận đứng?

Xem đáp án

Đáp án B

Dựa vào bảng biến thiên, ta cófx=2  có 3 nghiệm.

Suy ra đồ thị hàm số y=1f2020x2  có 3 tiệm cận đứng

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận