Câu hỏi:

22/05/2022 12

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(1;-3;4), đường thẳng d: x+23=y55=z21 và mặt phẳng (P): 2x+z-2=0. Viết phương trình đường thẳng  qua M vuông góc với d và song song với (P).

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(1;-3;4), đường thẳng d (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập nghiệm của bất phương trình ln(1-x)<0

Xem đáp án » 22/05/2022 42

Câu 2:

Cho hai số phức z1=43i+1i3 và z2=7+i. Phần thực của số phức w=2z1¯z2¯ bằng

Xem đáp án » 22/05/2022 32

Câu 3:

Cho a  là số thực dương và a1. Giá trị của biểu thức M=a1+212 bằng 

Xem đáp án » 22/05/2022 31

Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình f(x)-1= có mấy nghiệm?
Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình (ảnh 1)

Xem đáp án » 22/05/2022 30

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD); góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 60°. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.

Xem đáp án » 22/05/2022 28

Câu 6:

Mệnh đề nào sau đây đúng

Xem đáp án » 22/05/2022 27

Câu 7:

Giả sử hàm số y=f(x) liên tục, nhận giá trị dương trên 0;+ và thỏa mãn f(1)=e, fx=f'x.3x+1, với mọi x>0. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 22/05/2022 23

Bình luận


Bình luận