Câu hỏi:

23/05/2022 72

Tính thể tích của khối nón có chiều cao bằng 4 và độ dài đường sinh bằng 5.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Bán kính của khối nón là r=l2h2=5242=3.

Thể tích của khối nón là V=13πr2.h=13.π.32.4=12π.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khối trụ có chiều cao và bán kính đường tròn đáy cùng bằng R thì có thể tích là

Xem đáp án » 23/05/2022 61

Câu 2:

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(2;1;1), B(0;3;-1). Mặt cầu (S) đường kính AB có phương trình là

Xem đáp án » 23/05/2022 46

Câu 3:

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: (ảnh 1)

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án » 23/05/2022 43

Câu 4:

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R, đồ thị hàm số y=f'(x) như trong hình vẽ bên.

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R, đồ thị hàm số y=f'(x) như trong hình vẽ bên. (ảnh 1)

Hỏi phương trình f(x)=0 có tất cả bao nhiêu nghiệm biết f(a)>0?

Xem đáp án » 23/05/2022 42

Câu 5:

Số phức nào dưới đây là số thuần ảo?

Xem đáp án » 23/05/2022 40

Câu 6:

Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức?
Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức? (ảnh 1)

Xem đáp án » 23/05/2022 34

Bình luận


Bình luận