Câu hỏi:

23/05/2022 20

Một hình trụ có bán kính đáy = 5cm, chiều cao h = 7cm. Diện tích xung quanh của hình trụ này là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Ta có:Sxq = 2πrh = 2π5.7 = 70π (cm2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

Cho hàm số f(x)  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: Hàm số y=f(x-1)+x^3-12x+2019 (ảnh 1)

Hàm số y=fx1+x312x+2019  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án » 23/05/2022 85

Câu 2:

Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a, cạnh bên tạo với đáy một góc 60°. Gọi M là điểm thuộc cạnh SB sao cho SM=23SB  (tham khảo hình vẽ). Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SCD).

Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a, cạnh bên tạo với đáy một góc 60 (ảnh 1)

Xem đáp án » 23/05/2022 43

Câu 3:

Cho hai đường thẳng d1,d2  song song với nhau. Trên d1  có 10 điểm phân biệt, trên d2  có 8 điểm phân biệt. Chọn ra 3 điểm bất kỳ, tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác  

Xem đáp án » 23/05/2022 42

Câu 4:

Xét các số phức z,  thỏa mãn z=1  . Đặt w=2zi2+iz , giá trị lớn nhất của biểu thức P=w+3i

Xem đáp án » 23/05/2022 36

Câu 5:

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng  và thỏa mãn: 2x5.fx3f3x2=2xlnx+1,x0;+

 Biết 464fxdx=aln56lnb+c  với a,b,c . Giá trị của a - b + c bằng

Xem đáp án » 23/05/2022 32

Câu 6:

Tìm số giá trị nguyên của m2020;2020  để hàm số fx=x36x2+5+m  đồng biến trên 5;+ .

Xem đáp án » 23/05/2022 32

Câu 7:

Cho hàm số  liên tục trên  có bảng xét dấu của đạo hàm  như sau:

Cho hàm số f(x)  liên tục trên R  và có bảng xét dấu của đạo hàm  f'(x) như sau (ảnh 1)

Hàm số gx=fx22x+1x1  có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án » 23/05/2022 31

Bình luận


Bình luận