Câu hỏi:

01/06/2022 3,338

Quan sát Hình 5.

Quan sát Hình 5. a) Tìm các góc kề với góc tOz. (ảnh 1)

a) Tìm các góc kề với tOz^.

b) Tìm số đo của góc kề bù với mOn^.

c) Tìm số đo của nOy^.

d) Tìm số đo của góc kề bù với tOz^.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong Hình 5:

a) Các góc kề với tOz^  yOz^,  nOz^,  mOz^ .

b) Góc kề bù với mOn^  nOt^ .

Khi đó, mOn^+nOt^=180o .

Suy ra nOt^=180o  mOn^=180o  30o=  150o .

Vậy số đo của góc kề bù với mOn^  là 150o.

c) Tia Oy nằm giữa hai tia On và Ot nên:

nOy^+yOt^=nOt^.

Suy ra nOy^+90o=150o .

Do đó nOy^=150o90o=60o .

Vậy số đo của nOy^  là 60o.

d) Góc kề bù với tOz^  mOz^ .

Khi đó, tOz^+mOz^=180o .

Suy ra mOz^=180o  tOz^=180o  45o=135o .

Vậy số đo của góc kề bù với tOz^  là 135o.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hai góc kề nhau AOB^ BOC^ với AOC^=80o. Biết AOB^=15AOC^ . Tính số đo các góc AOB^ BOC^.

Xem đáp án » 01/06/2022 10,525

Câu 2:

Quan sát Hình 14.

Quan sát Hình 14. a) Tìm các góc kề với góc xOy (ảnh 1)

a) Tìm các góc kề với xOy^ .

b) Tìm số đo của tOz^  nếu cho biết xOy^=20o;  xOt^=90o;  yOz^=tOz^ .

Xem đáp án » 01/06/2022 9,361

Câu 3:

Cho hai góc xOy^,  yOz^  kề bù với nhau. Biết xOy^=25o. Tính yOz^.

Xem đáp án » 01/06/2022 7,240

Câu 4:

Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau.

Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau. (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/06/2022 5,816

Câu 5:

Quan sát Hình 12.

Quan sát Hình 12. a) Tìm góc đối đỉnh của góc yOv (ảnh 1)

a) Tìm góc đối đỉnh của yOv^ .

b) Tính số đo của uOz^ .

Xem đáp án » 01/06/2022 3,078

Câu 6:

Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau? Hãy dùng kí hiệu ()  để biểu diễn chúng.

Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau? (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/06/2022 1,822

Bình luận


Bình luận