Câu hỏi:

01/06/2022 5,973

Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau.

Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau. (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Trong hình 15a: Đặt tên hai đường thẳng xy và zt. Hai đường thẳng này cắt nhau tại O.

Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau. (ảnh 2)

xOt^  yOt^  là hai góc kề bù nên:

xOt^+yOt^=180o

132o+yOt^=180o

Suy ra a=yOt^=180o132o=48o .

Ta có: b=yOz^=xOt^=132o (hai góc đối đỉnh).

c=xOz^=yOt^=48o (hai góc đối đỉnh).

- Trong hình 15b: Đặt tên hai đường thẳng mn và pq. Hai đường thẳng này cắt nhau tại I.

Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau. (ảnh 3)

mIp^ mIq^ là hai góc kề bù nên: 

Suy ra mIp^+mIq^=180o

 21o+mIq^=180o

Suy ra d=mIq^=180o21o=159o (hai góc đối đỉnh).

Ta có: e= nIq^=mIp^=21o ( hai góc đối đỉnh).

 f=nIp^=mIq^=159o (hai góc đối đỉnh).

Vậy số đo các góc còn lại:

- Trong hình 15a là: a = 48o, b = 132o, c = 48o;

- Trong hình 15b là: d = 159o, e = 21o, f = 159o.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hai góc kề nhau AOB^ BOC^ với AOC^=80o. Biết AOB^=15AOC^ . Tính số đo các góc AOB^ BOC^.

Xem đáp án » 01/06/2022 10,681

Câu 2:

Quan sát Hình 14.

Quan sát Hình 14. a) Tìm các góc kề với góc xOy (ảnh 1)

a) Tìm các góc kề với xOy^ .

b) Tìm số đo của tOz^  nếu cho biết xOy^=20o;  xOt^=90o;  yOz^=tOz^ .

Xem đáp án » 01/06/2022 9,512

Câu 3:

Cho hai góc xOy^,  yOz^  kề bù với nhau. Biết xOy^=25o. Tính yOz^.

Xem đáp án » 01/06/2022 7,415

Câu 4:

Quan sát Hình 5.

Quan sát Hình 5. a) Tìm các góc kề với góc tOz. (ảnh 1)

a) Tìm các góc kề với tOz^.

b) Tìm số đo của góc kề bù với mOn^.

c) Tìm số đo của nOy^.

d) Tìm số đo của góc kề bù với tOz^.

Xem đáp án » 01/06/2022 3,382

Câu 5:

Quan sát Hình 12.

Quan sát Hình 12. a) Tìm góc đối đỉnh của góc yOv (ảnh 1)

a) Tìm góc đối đỉnh của yOv^ .

b) Tính số đo của uOz^ .

Xem đáp án » 01/06/2022 3,112

Câu 6:

Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau? Hãy dùng kí hiệu ()  để biểu diễn chúng.

Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau? (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/06/2022 1,844

Bình luận


Bình luận