Câu hỏi:

09/01/2020 314

Cho fx=34x-x2 Khi đó:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

f(x)=34x-x2f'(x)=(4-2x).34x-x2.ln3f'(x)=0x=2Ta thấy f'(x)>0 khi x<2Vậy hàm số f(x)=34x-x2 đồng biến khi x<2Trong 4 đáp án ta thấy khoảng 110;19 nằm trong khoảng (-;2) 

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm số y=log54-x2 đồng biến trên khoảng nào?

Xem đáp án » 09/01/2020 4,104

Câu 2:

Tìm tập xác định D của hàm số y=log33-x

Xem đáp án » 09/01/2020 2,833

Câu 3:

Gọi tập xác định là D. Tìm tập xác định của hàm số y=x2x-x2-1

Xem đáp án » 09/01/2020 1,201

Câu 4:

Có bao nhiêu cặp số tự nhiên a, b thỏa mãn log43<logab<log23 

Xem đáp án » 09/01/2020 1,040

Câu 5:

Có bao nhiêu cặp số tự nhiên a,b thỏa mãn log73<logab<log37 

Xem đáp án » 09/01/2020 1,039

Câu 6:

Biết các số thực dương x,y khác 1 thỏa mãn logyxy=logxy xy thì:

Xem đáp án » 09/01/2020 845

Câu 7:

Cho fx=logxx+2 Tính f'(2)

Xem đáp án » 09/01/2020 553

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK