Câu hỏi:

11/01/2020 242

Tập xác định của hàm số f(x)=log-x2-2x+8x+1  có chứa bao nhiêu số nguyên?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đối với hàm số y = ln(1x+1) , khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Xem đáp án » 13/01/2020 14,035

Câu 2:

Hàm số y = logax  và y = logbx  có đồ thị như hình vẽ dưới đây

Đường thẳng y = 3 cắt hai đồ thị tại các điểm có hoành độ x1; x2. Biết rằng x2=2x1  , giá trị củaab  bằng

Xem đáp án » 12/01/2020 11,316

Câu 3:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y =log(x2-4x-m+1)  có tập xác định là R

Xem đáp án » 11/01/2020 10,658

Câu 4:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên [-2018; 2018]   để hàm số y = ln(x2-2x-m+1)  có tập xác định là R

Xem đáp án » 12/01/2020 8,711

Câu 5:

Cho a > 0 và a khác 1  . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

Xem đáp án » 12/01/2020 8,695

Câu 6:

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Xem đáp án » 12/01/2020 6,394

Câu 7:

Cho hàm số f(x)=12log2(2x1-x)  và hai số thực m, n  thuộc khoảng (0; 1) sao cho m +n = 1. Tính f(m) + f(n).

Xem đáp án » 12/01/2020 5,806

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK