Câu hỏi:

20/07/2022 2,148

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 20 mH và tụ điện điện dung C. Trong mạch đang dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện          i = 0,2cos(2.103t) (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ dòng điện cực đại thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Từ phương trình I I0=0,2A;  ω=2.103rad/s

 (1) ω=1LCC=1ω2.L

Lại có: W=WLmax=WCmax

12LI02=12C.U02U0=I0LC (2)

Thay (1) vào (2) được: U0= I0.L.ω=0,2.20.103.2.103=8V

Do u, i vuông pha nên: uU02+iI02=1

 thay i = 0,5 I0 ta được uU02+I02.I02=1uU02=34u=43V

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vận tốc của vật rơi tự do phụ thuộc vào thời gian được biểu diễn theo dạng đồ thị nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 2,309

Câu 2:

Laze không được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 2,079

Câu 3:

Trong khoảng thời gian 6 giờ có 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng         xạ bị phân rã. Chu bán của đồng vị đó

Xem đáp án » 20/07/2022 1,912

Câu 4:

Trong thiết bị đo nồng độ cồn có trong khí thở, xảy ra phản ứng hoá học sau:

CrO3 (màu đỏ đậm) + C2H5OH → Cr2O3 (màu lục tối) + CH3COOH + H2O

Một lái xe thổi 50 ml khí thở vào máy đo nồng độ cồn, thấy tạo ra 0,0608 miligam chất rắn màu lục tối. Nồng độ cồn có trong khí thở của lái xe đó là

(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; Cr = 52.)

Xem đáp án » 20/07/2022 1,696

Câu 5:

Người ta thực hiện thí nghiệm tách tim ếch nguyên vẹn ra khỏi lồng ngực của nó và cho vào dung dịch sinh lí (dung dịch Ringer) được cung cấp đủ ôxi và giữ ở nhiệt độ thích hợp. Dự đoán và giải thích nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 20/07/2022 1,553

Câu 6:

Tế bào của cơ thể sinh vật nào sau đây không chứa các bào quan có màng bao bọc?

Xem đáp án » 20/07/2022 1,382

Bình luận


Bình luận