Đề thi minh họa ĐGNL Khoa học tự nhiên - Bộ Công an có đáp án (Mã bài thi CA1)

  • 2191 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 150 phút

Câu 1:

Vận tốc của vật rơi tự do phụ thuộc vào thời gian được biểu diễn theo dạng đồ thị nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vật rơi tự do nên chuyển động là nhanh dần đều.

Phương trình vận tốc v = g.t (v0 = 0 m/s) có đồ thị là đường thẳng và đi qua gốc tọa độ.


Câu 2:

Kính lúp dụng cụ quang học thường được sử dụng trong công tác khám nghiệm   hiện trường. Khi thu thập dấu vết hiện trường bằng kính lúp, tính chất của ảnh thu được là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khi thu thập dấu vết hiện trường bằng kính lúp, tính chất của ảnh thu được là ảnh cùng chiều, lớn hơn vật.


Câu 3:

Laze không được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

C sai vì máy soi hành sân bay sử dụng tia tử ngoại.


Câu 4:

Trong khoảng thời gian 6 giờ có 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng         xạ bị phân rã. Chu bán của đồng vị đó

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

75% số hạt nhân ban đầu bị phân rã nên số hạt nhân còn lại là 25%.

Ta có:

22=2tT2=tTT=t2=12.6=3 giờ


Câu 5:

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 20 mH và tụ điện điện dung C. Trong mạch đang dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện          i = 0,2cos(2.103t) (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ dòng điện cực đại thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Từ phương trình I I0=0,2A;  ω=2.103rad/s

 (1) ω=1LCC=1ω2.L

Lại có: W=WLmax=WCmax

12LI02=12C.U02U0=I0LC (2)

Thay (1) vào (2) được: U0= I0.L.ω=0,2.20.103.2.103=8V

Do u, i vuông pha nên: uU02+iI02=1

 thay i = 0,5 I0 ta được uU02+I02.I02=1uU02=34u=43V


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

3 tháng trước

Quốc Luân

K

2 tháng trước

Khai Pham

Bình luận


Bình luận