Câu hỏi:

20/07/2022 120

Đặt điện áp u=U2cosωtV  (U và w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Dùng vôn kế lí tưởng mắc vào hai đầu L. Khi L = L1 thì số chỉ vôn kế là U1, độ lệch pha của u và i là φ1 mạch AB tiêu thụ công suất P1 . Khi L = L2 thì số chỉ vôn kế là U2, độ lệch pha của u Iφ2  và mạch AB tiêu thụ công suất P2. Nếu  φ+2φ1=π2và  U1 = 3 U2 thì tỉ số P2P1  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Ta có: P=U.I.cosφ=U2Z.cosφ=U2R.cos2φ

P2P1=cos2φ2cos2φ1

Mà φ1+φ2=π2φ1=π2φ2

Lại có: UL1 = 3 UL2

Ta có giản đồ vectơ

Đặt điện áp  u= Ucăn2 coswt (v) (U và w  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Dùng vôn kế lí tưởng mắc vào hai đầu L. Khi L = L1 thì số chỉ vôn kế là U1, độ lệch pha của u và i là φ1 và mạch AB tiêu thụ công suất là  . Khi L = L2 thì số chỉ vôn kế là U2, độ lệch pha của u và I là   và mạch AB tiêu thụ công suất P2. Nếu   và  U1 = 3 U2 thì tỉ số   là (ảnh 1)
sinφ1.U=3sinφ2.Usinφ1=3sinφ2

sinπ2φ2=3sinφ2

cosφ2=3sinφ2tanφ2=13

cosφ2=0,95;cosφ1=0,32

P2P1=cos2φ2cos2φ1=9

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vận tốc của vật rơi tự do phụ thuộc vào thời gian được biểu diễn theo dạng đồ thị nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 1,289

Câu 2:

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 20 mH và tụ điện điện dung C. Trong mạch đang dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện          i = 0,2cos(2.103t) (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ dòng điện cực đại thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng

Xem đáp án » 20/07/2022 1,244

Câu 3:

Người ta thực hiện thí nghiệm tách tim ếch nguyên vẹn ra khỏi lồng ngực của nó và cho vào dung dịch sinh lí (dung dịch Ringer) được cung cấp đủ ôxi và giữ ở nhiệt độ thích hợp. Dự đoán và giải thích nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 20/07/2022 963

Câu 4:

Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaOH thu được dung dịch A. Đồ thị mô tả sự thay đổi pH của dung dịch A vào thể tích dung dịch HCl được thêm có dạng là

Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaOH thu được dung dịch A. Đồ thị mô tả sự thay đổi pH của dung dịch A vào thể tích dung dịch HCl được thêm có dạng là (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/07/2022 788

Câu 5:

Trong một thí nghiệm về dao động, ta treo một vật nặng vào đầu dưới của lò xo nhẹ và kích thích cho hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào điểm treo biến đổi theo thời gian như hình vẽ bên. Lấy g = 10 m/s2. Khối lượng của quả nặng là:

Trong một thí nghiệm về dao động, ta treo một vật nặng vào đầu dưới của lò xo nhẹ và kích thích cho hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào điểm treo biến đổi theo thời gian như hình vẽ bên. Lấy g = 10 m/s2. Khối lượng của quả nặng là:  (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/07/2022 763

Câu 6:

Tế bào của cơ thể sinh vật nào sau đây không chứa các bào quan có màng bao bọc?

Xem đáp án » 20/07/2022 741

Câu 7:

Laze không được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 708

Bình luận


Bình luận