Câu hỏi:

20/07/2022 616

Trong thiết bị đo nồng độ cồn có trong khí thở, xảy ra phản ứng hoá học sau:

CrO3 (màu đỏ đậm) + C2H5OH → Cr2O3 (màu lục tối) + CH3COOH + H2O

Một lái xe thổi 50 ml khí thở vào máy đo nồng độ cồn, thấy tạo ra 0,0608 miligam chất rắn màu lục tối. Nồng độ cồn có trong khí thở của lái xe đó là

(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; Cr = 52.)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Chất rắn màu lục tối là Cr2O3.

                            nCr2O3=0,0608152=4.104milimol           

Phương trình hóa học:

4CrO3 (màu đỏ đậm) + 3C2H5OH → 2Cr2O3 (màu lục tối) + 3CH3COOH + 3H2O

Theo phương trình hóa học có:

                             nC2H5OH=32.nCr2O3=32.4.104=6.104milimol

Nồng độ cồn có trong khí thở của lái xe đó là:

Đổi 50ml = 0,05 lít

CC2H5OH=6.104.460,05=0,552miligam/lit

                                 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vận tốc của vật rơi tự do phụ thuộc vào thời gian được biểu diễn theo dạng đồ thị nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 1,296

Câu 2:

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 20 mH và tụ điện điện dung C. Trong mạch đang dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện          i = 0,2cos(2.103t) (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ dòng điện cực đại thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng

Xem đáp án » 20/07/2022 1,249

Câu 3:

Người ta thực hiện thí nghiệm tách tim ếch nguyên vẹn ra khỏi lồng ngực của nó và cho vào dung dịch sinh lí (dung dịch Ringer) được cung cấp đủ ôxi và giữ ở nhiệt độ thích hợp. Dự đoán và giải thích nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 20/07/2022 968

Câu 4:

Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaOH thu được dung dịch A. Đồ thị mô tả sự thay đổi pH của dung dịch A vào thể tích dung dịch HCl được thêm có dạng là

Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaOH thu được dung dịch A. Đồ thị mô tả sự thay đổi pH của dung dịch A vào thể tích dung dịch HCl được thêm có dạng là (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/07/2022 794

Câu 5:

Trong một thí nghiệm về dao động, ta treo một vật nặng vào đầu dưới của lò xo nhẹ và kích thích cho hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào điểm treo biến đổi theo thời gian như hình vẽ bên. Lấy g = 10 m/s2. Khối lượng của quả nặng là:

Trong một thí nghiệm về dao động, ta treo một vật nặng vào đầu dưới của lò xo nhẹ và kích thích cho hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào điểm treo biến đổi theo thời gian như hình vẽ bên. Lấy g = 10 m/s2. Khối lượng của quả nặng là:  (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/07/2022 765

Câu 6:

Tế bào của cơ thể sinh vật nào sau đây không chứa các bào quan có màng bao bọc?

Xem đáp án » 20/07/2022 744

Câu 7:

Laze không được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 714

Bình luận


Bình luận