Câu hỏi:

20/07/2022 119

Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 30 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X bởi lượng vừa đủ dung dịch HNO3 10%, thu được dung dịch Y và 3,36 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn Y, lấy chất rắn thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 36 gam chất rắn Z. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong dung dịch Y là

(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; N = 14; O = 16; Fe = 56.)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Khi có không khí (O2) muối Fe2+ và Fe3+ đều bị nhiệt phân thành Fe2O3

 Fe  +O230gXFeO+HNO310%YFe2+xFe3+yNO3   +3,36(l)  NO+   H2O

Yt°,​​  O236g    Fe2O3  

Bảo toàn nguyên tố Fe nFe = 0,225.2 = 0,45 mol = nFe trong X

mO trong X = 30 – 0,45.56 = 4,8 gam

nO trong X = 0,3 mol

Bảo toàn Fe trong Y x + y = 0,45 (1)

Bảo toàn e ⇒ 2nFe2++3nFe3+=3nNO+2nO

2.x + 3.y = 3. 0,15 + 2.0,3  (2)

Giải hệ (1) và (2) x = 0,3; y = 0,15

Bảo toàn điện tích trong Y:

Bảo toàn N ⇒ nHNO3=nNO3+nNO=1,05+0,15=1,2  mol

mHNO3=1,2.63=75,6g

mdd  HNO3=75,6.10010=756  g

mdung dịch sau phản ứng = 30 + 756 – 36 = 781,5 gam

C%Fe(NO3)3=0,15.242781,5.100%=4,64%

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vận tốc của vật rơi tự do phụ thuộc vào thời gian được biểu diễn theo dạng đồ thị nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 1,237

Câu 2:

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 20 mH và tụ điện điện dung C. Trong mạch đang dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện          i = 0,2cos(2.103t) (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ dòng điện cực đại thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng

Xem đáp án » 20/07/2022 1,221

Câu 3:

Người ta thực hiện thí nghiệm tách tim ếch nguyên vẹn ra khỏi lồng ngực của nó và cho vào dung dịch sinh lí (dung dịch Ringer) được cung cấp đủ ôxi và giữ ở nhiệt độ thích hợp. Dự đoán và giải thích nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 20/07/2022 934

Câu 4:

Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaOH thu được dung dịch A. Đồ thị mô tả sự thay đổi pH của dung dịch A vào thể tích dung dịch HCl được thêm có dạng là

Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaOH thu được dung dịch A. Đồ thị mô tả sự thay đổi pH của dung dịch A vào thể tích dung dịch HCl được thêm có dạng là (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/07/2022 763

Câu 5:

Trong một thí nghiệm về dao động, ta treo một vật nặng vào đầu dưới của lò xo nhẹ và kích thích cho hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào điểm treo biến đổi theo thời gian như hình vẽ bên. Lấy g = 10 m/s2. Khối lượng của quả nặng là:

Trong một thí nghiệm về dao động, ta treo một vật nặng vào đầu dưới của lò xo nhẹ và kích thích cho hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào điểm treo biến đổi theo thời gian như hình vẽ bên. Lấy g = 10 m/s2. Khối lượng của quả nặng là:  (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/07/2022 753

Câu 6:

Tế bào của cơ thể sinh vật nào sau đây không chứa các bào quan có màng bao bọc?

Xem đáp án » 20/07/2022 725

Câu 7:

Laze không được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 656

Bình luận


Bình luận