Đề thi minh họa ĐGNL Ngôn ngữ Anh, Trung - Bộ Công an có đáp án (Mã bài thi CA1)

  • 1031 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Identify ONE underlined word/ phrase A, B, C or D that must be changed to make the sentence correct. Then write the correct answer on the answer sheet.

Food waste occurs at different stages in developing and developed coutries.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lỗi sai chính tả, sửa lại: countries

Dịch: Rác thải thực phẩm xảy ra ở các giai đoạn khác nhau ở các nước đang phát triển và phát triển.


Câu 2:

Women used to paying high price to prove that they were equal to men.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sửa lại: pay

Cấu trúc: used to + Vinf (đã từng làm gì như thói quen)

Dịch: Phụ nữ đã từng phải trả giá đắt để chứng minh rằng họ bình đẳng với nam giới.


Câu 3:

It is essential that the customers spend much money in the company’s new products.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sửa lại: on

Spend money on = dành tiền vào cái gì

Dịch: Điều cần thiết là khách hàng phải chi nhiều tiền cho các sản phẩm mới của công ty.


Câu 4:

Choose the option A, B, C or D which is the synonym of the underlined words. Then write the correct answer on the answer sheet.

The doctor will soon be able to use new medicine to treat the disease in the pandemic.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Treat = cure (chữa bệnh)

Dịch: Bác sĩ sẽ sớm có thể sử dụng thuốc mới để điều trị bệnh trong đại dịch.


Câu 5:

Choose A, B, C or D which is the antonym of the underlined words. Then write the correct answer on the answer sheet.

It is said that running 10 kilometers a day may keep you in good shape and healthy.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

In good shape (dáng đẹp) >< unfit (không cân đối)

Dịch: Người ta nói rằng chạy 10 km một ngày có thể giúp bạn giữ được vóc dáng cân đối và khỏe mạnh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận