Câu hỏi:

17/01/2020 4,430

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình log2 4x - 14x + 1 có nghiệm thực.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dựa vào bảng biến thiên để phương trình có nghiệm m<0

Đáp án B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phương trình 5x + m = log5 x-m với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m-20;20 để phương trình đã cho có nghiệm?

Xem đáp án » 17/01/2020 22,518

Câu 2:

Cho a là một số dương, biểu thức a23. a viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là?

Xem đáp án » 18/01/2020 22,205

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = log12 x-1 -1

Xem đáp án » 18/01/2020 12,337

Câu 4:

Giá trị thực của a để hàm số y = loga x 0<a  1 có đồ thị là hình bên?

Xem đáp án » 18/01/2020 7,333

Câu 5:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình 91+1-x2 - m+3.31+1-x2 + 2m+1 = 0 có nghiệm thực?

Xem đáp án » 18/01/2020 6,638

Câu 6:

Cho a, b là các số thực dương, khác 1. Đặt logab = α Biểu thức P = loga2 b - logb a3 là:

Xem đáp án » 18/01/2020 5,788

Câu 7:

Tập nghiệm của bất phương trình log 2x - 1  log x là

Xem đáp án » 18/01/2020 5,427

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK