Câu hỏi:

31/07/2022 745

Đặt điện áp u=2202cos(100πt)V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm ba phần tử điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp. Biết R=100Ω,L=3πH. Khi thay đổi điện dung C của tụ điện thì cường dòng điện sớm pha hơn uu một góc π3rad. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là:

P=U2R.cos2φ=2202100.cosπ32=121W

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mạch điện RLC nối tiếp có C=1/(ω2L). Nếu ta tăng dần giá trị của C thì:

Xem đáp án » 31/07/2022 1,063

Câu 2:

Đoạn mạch  điện xoay chiều có điện áp ở hai đầu u=100cos100πt+π/2(V) và dòng điện xoay chiều qua mạch i=2cos(100πt+π/6)(A). Công suất tiêu thụ của mạch điện là:

Xem đáp án » 31/07/2022 1,020

Câu 3:

Một mạch điện nối tiếp có R=60Ω,C=103/8πF được mắc vào mạng điện xoay chiều 220 V – 50Hz. Hệ số công suất của mạch là:

Xem đáp án » 31/07/2022 755

Câu 4:

Đoạn mạch nối tiếp có R=80Ω; L=0,4/π(H) C=104/π(F). Mắc mạch điện vào nguồn 220V–50Hz. Công suất toả nhiệt của đoạn mạch là:

Xem đáp án » 31/07/2022 643

Câu 5:

Đoạn mạch RLC nối tiếp có hệ số công suất lớn nhất. Hệ thức nào sau đây không đúng:

Xem đáp án » 31/07/2022 450

Câu 6:

Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Hai đầu đoạn mạch có một điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn, lần lượt đo điện áp ở hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế tương ứng là U, UC­ và UL. Biế U = UC = 2UL. Hệ số công suất của mạch là:

Xem đáp án » 31/07/2022 408

Bình luận


Bình luận