400 câu trắc nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao (P1)

  • 31749 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Would you like .... a cartoon with us tonight?

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc would you like to V? Dùng để mời ai đó làm gì.

Dịch: Cậu có muốn đi xem hoạt hình với chúng tôi tối nay không?


Câu 2:

Lien learns to play ..... piano in her free time.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: play the + nhạc cụ: chơi môn thể thao nào

Dịch: Liên học chơi piano vào thời gian rảnh.


Câu 3:

Let .......... stay at home and watch TV.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: let us = let’s + V: rủ nhau cùng làm gì.

Dịch: Chúng ta cùng ở nhà xem TV đi.


Câu 4:

Look! Some boys and girls ....... in the school yard.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: sau cấu trúc “Look!” động từ chia thời hiện tại tiếp diễn.

Dịch: Nhìn kìa, môt vài cô cậu học trò đang tán gẫu ở sân trường.


Câu 5:

They live happily ______.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: in spite of + N: mặc dù

Dịch: Họ sống hạnh phúc, dù nghèo khó.


4.5

Đánh giá trung bình

83%

17%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Thông Thái

3 năm trước

Vy Vy

Đã hoàn thành

3 năm trước

Van Hiep Nguyen

l

2 năm trước

lí diệu na

n

1 năm trước

nguyennnn pcm

N

8 tháng trước

Nguyễn Phương Trà

Bình luận


Bình luận