Quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh ( phần 1)

  • 4422 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Sau khi tiếp cận được một số bí quyết kinh doanh từ công ty Z, chị L đã tìm cách hợp pháp hóa hồ sơ rồi tự mở cơ sở riêng dưới danh nghĩa của công ty này. Trong trường hợp này, chị L đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình dẳng trong kinh doanh?

Xem đáp án

Đáp án C

Lời giải: Trong trường hợp này, chị L đã vi phạm nội dung tự chủ đăng kí kinh doanh của quyền bình dẳng trong kinh doanh khi giả danh công ty khác để lập công ty riêng khi chưa được sự cho phép của pháp luật.


Câu 3:

Cửa hàng của anh A được cấp giấy phép bán đường sữa, bánh, kẹo. Nhận thấy nhu cầu về thức ăn nhanh trên thị trường tăng cao nên anh A đăng kí bán thêm mặt hàng này. Anh A đã thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kỉnh doanh?

Xem đáp án

=> Đáp án D

Lời giải: Anh A đã thực hiện nội dung chủ động mở rộng quy mô của quyền bình đẳng trong kỉnh doanh về việc mở rộng mặt hàng kinh doanh.


Câu 4:

Ông S đến ủy ban nhân dân huyện để nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh đồ điện tử (không thuộc ngành nghề mà pháp luật cẩm). Hồ sơ của ông S hợp lệ đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật. Thông qua việc này, ông S đã

Xem đáp án

=> Đáp án C

Lời giải: Thông qua việc này, ông S đã  thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình.


Câu 5:

Sau khi tốt nghiệp đại học H, K, L đã cùng nhau góp vốn để mở công ty cổ phần. Việc làm của 3 người trên thể hiện nội dụng nào dưới đây về bình đẳng trong kinh doanh?

Xem đáp án

=> Đáp án C

Lời giải: Sau khi tốt nghiệp đại học H, K, L đã cùng nhau góp vốn để mở công ty cổ phần. Việc làm của 3 người trên thể hiện nội dụng tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận