Quyền bình đẳng của công dân trong kinh danh ( phần 2)

  • 4426 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Quyền bình đẳng trong kinh doanh gồm có bao nhiêu nội dung ?

Xem đáp án

=> Đáp án D

Lời giải: Quyền bình đẳng trong kinh doanh gồm có bao nhiêu nội dung:

- Mọi công dân, không phân biệt, nếu có đủ điều kiện đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh theo điều kiện và khả năng của mình.

- Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

- Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền tự chủ kinh doanh để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

- Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ, trong quá trình hoạt động kinh doanh.


Câu 2:

Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng thuộc nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Lời giải: Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng thuộc nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực học tập.


Câu 3:

Nhà nước thừa nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp nước ta thuộc nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án

=> Đáp án C

Lời giải: Nhà nước thừa nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp nước ta thuộc nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực kinh doanh.


Câu 4:

Một trong những nghĩa vụ khi kinh doanh là

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Một trong những nghĩa vụ khi kinh doanh là chủ động mở rộng quy mô.


Câu 5:

Nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp thuộc nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án C

Lời giải; Nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp thuộc nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực kinh doanh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hoàng Minh Nhựt
20:29 - 26/12/2022

Mình nghĩ đáp án câu hỏi bị nghĩa vụ mà nhỉ :>, đáp án C trông như đang yêu cầu về nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh thì đúng hơn