50 câu trắc nghiệm Quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực hôn nhân (phần 1)

  • 6662 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Sau khi cùng vợ nộp đơn thuận tỉnh lỉ hôn ra Tòa án, anh B bàn với chị K kế tiệc cưới. Được tin này, vổn đã nghi ngờ chị K có ý đồ chiếm đoạt tài sản  của gia đình, lại được bà nội tên S đã nhiều lần xúi giục nên con trai anh B đã đón đường lăng mạ, sỉ nhục bố và chị K. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng và gia đình?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Bà S và con trai anh B đã vi phạm quyền bình đẳng và gia đình vì có hành vi gián tiếp và trực tiếp lăng mạ, sỉ nhục thành viên trong gia đình.


Câu 4:

Bác sĩ H được thừa kế riêng một mảnh đất nhưng đã tặng lại vợ chồng người em mảnh đất đó dù chồng chị H không tán thành. Trong trường hợp này, bác sĩ H vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trong trường hợp này, bác sĩ H vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ tài sản, vì ngôi nhà được kế thừa là tài sản chung của hai vợ chồng nên chị H không thể tự quyết định với tài sản đó.


Câu 5:

Anh N ép buộc vợ phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Anh N đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Anh N ép buộc vợ phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Anh N đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ  nhân thân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận