Trắc nghiệm Bài 6: Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương

  • 691 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng triệu chứng bong gân?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Triệu chứng quan trọng và sớm nhất khi bị bong gân là gì?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng cách sơ cứu khi bị bong gân?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Bong gân là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Sai khớp là

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận