Bài tập Chuyển hóa Vật chất và Năng lượng ở Động vật mức độ cơ bản (P1)

  • 16261 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nhóm động vật có hiệu suất trao đổi khí cao nhất trên cạn là

Xem đáp án

Đáp án C

Ngoài phổi chim còn có hệ thống túi khí để chứa khí khi hô hấp ở trên cạn chim là động vật hô hấp hiệu quả nhất


Câu 2:

Các động mạch ở người có các đặc tính:

I. Luôn dẫn máu từ tim ra

II. Có thể dẫn máu từ tim ra hoặc trở về tim

III. Luôn luôn mang máu giàu ôxy

IV. Có thể mang máu giàu ôxy hoặc giàu CO2

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

Xét các phát biểu của đề bài:

(I) đúng, động mạch là hệ thống mạch dẫn máu từ tim đến các cơ quan.

(II) sai, động mạch dẫn máu từ tim đến các cơ quan còn tĩnh mạch dẫn máu từ các cơ quan về tim.

(III) sai, động mạch phổi mang máu giàu CO2 đến phổi. 

(IV) đúng. Vậy các nhận định đúng là (I) và (IV).


Câu 3:

Nhóm động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hóa bằng hình thức nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án A

Động vật đơn bào, cơ thể chỉ có 1 tế bào, do đó quá trình tiêu hóa diễn ra bên trong tế bào (gọi là tiêu hóa nội bào).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Đặng Hồng Hạnh
21:32 - 06/03/2020

Sao k thấy đề ạ