Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Tuần 1 có đáp án

  • 982 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số gồm 3 trăm, 7 chục và 5 đơn vị viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số gồm 3 trăm, 7 chục và 5 đơn vị viết là: 375


Câu 2:

Số liền trước của số 200 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm số liền trước của số 200 ta lấy:

200 – 1 = 199

Vậy số liền trước của số 200 là 199.


Câu 3:

Trong dãy số sau, dãy số nào có ba số là ba số liên tiếp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hai số liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.

Dãy số có ba số liên tiếp là:

323, 324, 325


Câu 4:

Tổng của 338 152 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Em đặt tính:

Tổng của 338 và 152 là: A. 286 B. 186 C. 480 D. 490 (ảnh 1)

 


Câu 5:

Số hạng thứ nhất là 54, tổng là 100. Vậy số hạng thứ hai là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Số hạng thứ hai là: 100 – 54 = 46


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận