Bài tập ôn tập hè Toán 4 học kì 1 - Tuần 18 có đáp án

  • 343 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các số 2 544; 6 780; 3 885; 10 056. Số chia hết cho cả 2 và 5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Số chia hết cho cả 2 và 5 là: 6 780 vì tận cùng là số 0.


Câu 2:

Kết quả đúng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Kết quả đúng là: Số 33 312 chia hết cho 3.


Câu 3:

Số dư của phép chia 2 005 : 150 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

2 005 : 150 = 13 dư 55.


Câu 4:

Cách tính sai là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Cách tính sai là: 36 000 : (90 × 40) = 36 000 : 90 × 40.

Vì 36 000 : (90 × 40) = 36 000 : 90 : 40.


Câu 5:

Tổng của số lớn nhất có 6 chữ số và số bé nhất có 6 chữ số là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Số bé nhất có 6 chữ số: 100 000.

Số lớn nhất có 6 chữ số: 999 999.

Tổng của của hai số vừa tìm được là:

100 000 + 999 999 = 1 099 999.

Đáp số: 1 099 999.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận