Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

  • 9527 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là /ɜ:/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /k/ các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʌ/ các đáp án còn lại phát âm là /ju/


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə:/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /aɪ/


4

Đánh giá trung bình

71%

0%

29%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nghĩa Kido

3 năm trước

ha nguyen

2 năm trước

natsumi akana

L

2 năm trước

Linh Trần

t

2 năm trước

tranminhduong

Q

1 năm trước

Queng Minh

L

1 năm trước

Linh Trần Thị

Bài thi hữu ích!

Bình luận


Bình luận

nguyễn minh đức
22:28 - 05/03/2022

hay quá

Ngân Thanh
18:55 - 04/06/2022

Đề nghị Admin kiểm tra lại hệ thống vì em vừa làm câu 1, sang câu 2, quay lại câu 1 thì chưa thấy mình làm bài.