Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 1 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 7484 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

He adores __________ out with his friends at weekends.

Xem đáp án

Đáp án:B

Giải thích: adore + Ving: thích làm gì

Dịch: Anh ấy thích đi chơi với bạn bè vào cuối tuần.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

My brother is addicted ___________ playing beach games

Xem đáp án

Đáp án:C

Giải thích: cấu trúc: “be addicted to Ving”: nghiện làm gì

Dịch: Anh ấy nghiện chơi các trò chơi bãi biển.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

We need a craft ___________ to do dome DIYs.

Xem đáp án

Đáp án:A

Giải thích: craft kit: bộ đồ thủ công

Dịch: Chúng tôi cần 1 bộ đồ thủ công để làm các sản phẩn thủ công.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

What is your favorite ___________ activity?

Xem đáp án

Đáp án:B

Giải thích: leisure activity: hoạt động thư giãn

Dịch: Hoạt động giải trí ưa thích của bạn là gì?


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I don’t mind window ___________ if you like.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: window shopping: đi chơi ngắm đồ ngoài cửa hàng (nhưng không mua)

Dịch: Tôi không ngại đi chơi ngắm đồ ngoài cửa hàng.


4.5

Đánh giá trung bình

78%

11%

11%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

ha nguyen

T

2 năm trước

Thái Nguyễn Đức

2 năm trước

Hoa Nguyễn Quỳnh

2 năm trước

꧁๖ۣۜ♡Tυấη❤ηɦư꧂♡

D

2 năm trước

Dung Hạnh

2 năm trước

Đàm Thị Hải Yến

A

2 năm trước

Anh Kiệt Võ

d

1 năm trước

dd l

t

7 tháng trước

thg dở hơi

Bình luận


Bình luận

Ng'ynh My
20:46 - 28/08/2021

em bé amee

Ảnh đính kèm

baeyeonyi
23:12 - 22/10/2023

ebe xinh quáaaa