Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 10 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 2734 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I prefer face-to-face conversation __________ video call.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc prefer st to st: thích cái gì hơn cái gì

Dịch: Tôi thích nói chuyện trực tiếp hơn là gọi video.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

There is no school teaching netiquette __________ we should learn it.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: but nối 2 vế tương phản

Dịch: Không có trường học nào dạy giao tiếp trên mạng nhưng chúng ta nên học điều đó.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Non-verbal __________ is popular in our daily life.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: non-verbal communication: giao tiếp không dùng lời nói

Dịch: Giao tiếp không dùng lời nói thì phổ biến trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

With multimedia, we can have __________ to the latest news in the world.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ “have access to”: có kết nối với

Dịch: Với đa phương tiện, chúng ta có thể tiếp cận với thông tin mới nhất trên thế giới.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Have you ever talk with stranger in a chat __________?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: chat room: phòng chat trên mạng

Dịch: Bạn đã từng nói chuyện với người lạ ở một phòng chat trên mạng chưa?


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

2 năm trước

Duy Trác page

Bình luận


Bình luận