Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

  • 3760 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

2 năm trước

Khoa Anh

Bình luận


Bình luận

Wangg Xoănn
09:14 - 03/07/2021

như shit

Wangg Xoănn
20:58 - 03/07/2021

như cứt

Kim Anh Nguyễn Thị
10:21 - 26/12/2021

tuyệt vời đề hay và có đáp án rất chi tiết

Neymar Sang
20:09 - 05/01/2023

tao lm dung 15 cau