Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 2 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 4957 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Farmers work in __________ fields.

Xem đáp án

Đáp án:A

Giải thích: paddy field: cánh đồng lúa

Dịch: Các bác nông dân làm việc trên cánh đồng lúa.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

He wants to become a __________ motorist in the future.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: racing motorist: người lái ô tô đua

Dịch: Anh ấy muốn trở thành người lái ô tô đua trong tương lai.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Nomadic gers are built in __________ pasture.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: vast pasture: đồng cỏ rộng lớn

Dịch: Các căn lều của người du mục được xây trên những đồng cỏ rộng lớn.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

If you ask __________ people, they will tell you the way to Gobi Highlands.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: local: thuộc về địa phương

Dịch: Nếu bạn hỏi người dân bản địa, họ sẽ chỉ bạn đường đến cao nguyên Gobi.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Have you ever seen a buffalo-drawn __________.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: buffalo-drawn cart: xe trâu kéo

Dịch: Bạn đã nhìn thấy cái xe trâu kéo bao giờ chưa?


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Organ Nam Bình

câu 15C phải là herb chứ ko phải là herd đáp án đúng máy chọn: C thực ra sai rồi mong admin sửa lại gấp gây hiểu nhầm về nghĩ trong tiếng anh

Bình luận


Bình luận

Hà Phú Trọng
16:57 - 15/05/2021

Câu 15 đề sai do không có đáp án nào đúng cả. Cùng với đó là từ herd có nghĩa là chăn dắt chứ không phải là cỏ khô (tiếng anh là hay)

30. Minh Tâm 8/6
23:21 - 18/10/2021

dung oi

30. Minh Tâm 8/6
23:23 - 18/10/2021

chuan

danh danhtichuot
20:00 - 31/10/2021

yes

danh danhtichuot
20:00 - 31/10/2021

qua dung