Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 5 Writing có đáp án

  • 2079 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Tet/ be/ an/ occasion/ family/ reunions/ Vietnam.

Xem đáp án

Đáp án:A

Giải thích: câu chia thời hiện tại đơn với chủ ngữ số ít

Dịch: Tết là dịp sum họp gia đình ở Việt Nam.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Many/ children/ Vietnam/ look forward/ Mid-Autumn Festival/ because/ they/ can/ go parade.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Cụm từ “look forward to st”: trông chờ cái gì

Dịch: Nhiều trẻ em Việt trông chờ lễ Trung Thu để đi diễu hành.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Some/ people/ think/ buffalo-fighting/ Hai Phong/ violent.

Xem đáp án

Đáp án:A

Giải thích: Danh động từ Ving đứng đầu câu động từ chia số ít.

Dịch: Nhiều người nghĩ rằng hội chọi trâu Hải Phòng rất bạo lực.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Thanh Giong Festival/ commemorate/ Saint Giong/, an imaginary/ hero/ the/ Vietnamese.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Chủ ngữ số ít động từ số ít, trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm ta dùng “an”

Dịch: Hội Gióng tưởng nhớ Thánh Gióng, một vị anh hùng do tưởng tượng của người Việt.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

I think/ it/ be/ waste/ of/ money/ buy/ expensive/ offerings.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: cụm từ “a waste of money to V”: thật tốn tiền khi làm gì

Dịch: Tôi nghĩ thật tốn tiền khi mua đồ cúng đắt tiền.


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Organ Nam Bình

tạm được
T

2 năm trước

Thành Hà Minh

Bình luận


Bình luận